A valorización enerxética da parte non reciclable, paso imprescindible na xestión sostible do lixo

xoves, 16 Decembro, 2021 - 00:00

Do mesmo xeito que en anos anteriores, CEWEP (Confederación Europea de Empresas de Valorización Enerxética) apoiou a ecoprog (consultora especializada nos campos da tecnoloxía ambiental e enerxética) na realización dunha enquisa relativa á industria WtE 2021 e alentou aos seus membros a participar activamente.

Os resultados lanzados polo barómetro evidencian que as plantas de WtE son moi necesarias para levar a cabo unha xestión sostible dos residuos, coa particularidade de que se identifica ao sector como un motor de innovación polo seu intenso traballo en solucións de captura de carbono e produción de hidróxeno.

O informe contempla unha previsión detallada e completa do desenvolvemento do mercado global por país ata 2030; un resumo de máis de 2.500 plantas de tratamento de residuos e de máis de 1.000 proxectos planificados en todo o mundo; unha análise das diferentes tecnoloxías de tratamento, así como unha descrición e cotas de mercado de todos os operadores e provedores de tecnoloxía importantes; unha explicación dos antecedentes e modos de funcionamento do tratamento térmico de residuos e unha descrición xeral dos factores do mercado, os custos e ingresos de investimento e operativos (con cálculos exemplares).

No estudo atópanse dispoñibles datos detallados sobre as plantas e proxectos relacionados, por exemplo, coa capacidade, o estado, o inicio de operación, a tecnoloxía, a limpeza dos gases de combustión, o fabricante e o operador da planta.

O mercado do tratamento térmico e a recuperación enerxética de residuos sólidos está a crecer continuamente. O aumento da cantidade de refugallos, a redución dos espazos nos vertedoiros e os estándares ecolóxicos máis altos estimulan este crecemento.

A día de hoxe, ao redor de 2.500 plantas WtE están activas en todo o mundo e contan cunha capacidade de tratamento de ao redor de 420 millóns de toneladas de residuos anuais. Estímase que preto de 3.000 plantas, cunha capacidade de máis de 650 millóns de  tpa, estarán operativas para 2030.