Apoio

Biblioteca electrónica do Pacto das Alcaldías ofrece unha ampla gama de recursos útiles, como os documentos fundamentais do Pacto, materiais técnicos, publicacións temáticas, informes de eventos, gravacións de seminarios en liña e moita máis información.

 

Use o buscador para atopar o documento que está a procurar.

Oportunidades de financiamento para os Plans de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible

O acceso ao financiamento é fundamental para transformar os ambiciosos plans de acción en proxectos. A páxina de Instrumentos de financiamento proporciona claramente á comunidade do Pacto das Alcaldías información práctica sobre oportunidades de financiamento.

A guía interactiva sobre financiamento recolle información sobre as iniciativas de financiamento xestionadas pola Unión Europea, estados membros e institucións financeiras clave, como o Banco Europeo de Investimentos (BEI). A guía tamén inclúe información sobre servizos de apoio e programas innovadores de financiamento.

Esta sección contén as publicacións máis relevantes sobre problemas de financiamento para a Comunidade do Pacto, incluso exemplos dos mellores casos e leccións aprendidas.

Na comunidade do Pacto das Alcaldías pode atopar máis publicacións dedicadas na zona privada (O meu pacto) deste sitio web.

Informacións sobre adaptación

O principal recurso de adaptación para a comunidade Pacto é a ferramenta de apoio á adaptación urbana.


Faga clic aquí para abrir a ferramenta.

¿COMO ALIVIAR A POBREZA ENERXÉTICA?

No marco do Pacto das Alcaldías, xunto con medidas para mitigar o cambio climático e adaptarse aos seus efectos inevitables, os asinantes comprométense a proporcionar acceso a enerxía segura, sostible e accesible para todos. No contexto europeo, isto significa actuar para aliviar a pobreza enerxética. Con isto, os asinantes do Pacto poden mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns e crear unha sociedade máis xusta e inclusiva.

 

¿QUE É A POBREZA ENERXÉTICA?

A pobreza enerxética pódese definir do seguinte xeito:

A incapacidade de realizar capacidades esenciais como resultado directo ou indirecto do acceso insuficiente a servizos de enerxía accesibles, fiables e seguros, tendo en conta os medios alternativos razoables dispoñibles para realizar tales capacidades.

R.Day , G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, Energy Policy 93 (2016)

En términos prácticos, isto implica que os cidadáns vulnerables non teñen acceso aos servizos enerxéticos ou o uso destes servizos prexudica a súa capacidade de acceder a outros servizos básicos. Ser afectado pola pobreza enerxética pode ter graves consecuencias sobre a saúde, o benestar, a inclusión social e a calidade de vida. As familias con pobreza enerxética experimentan niveis inadecuados dalgúns servizos enerxéticos esenciais, tales como iluminación, calefacción / aire acondicionado, uso de electrodomésticos, transporte e moitos outros. Por este motivo, a pobreza enerxética debe ter en conta en moitos ámbitos políticos, como as políticas sociais, económicas e, por suposto, climáticas e ambientais.

O desafío da pobreza enerxética en Europa

A pobreza enerxética é un problema complexo e non é fácil estimar o nivel actual de pobreza enerxética nos municipios europeos ou o seu impacto na vida dos cidadáns. Estímase que 1 de cada 10 cidadáns están afectados pola pobreza enerxética. As cifras mostran que, en Europa:

57 millóns de persoas non poden manter quente o seu fogar durante o inverno [1]

104 millóns de persoas non poden manter a comodidade do seu fogar durante o verán [1]

52 millóns de persoas enfróntanse a retrasos no pago das súas facturas enerxéticas [1]

10 millóns de persoas necesitan camiñar máis de 30 minutos para ter acceso ao transporte público [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

A conciencia da pobreza enerxética está a aumentar en Europa e diversas institucións da UE identificárono como unha prioridade política, especialmente no paquete legislativo da Comisión Europea "Enerxía limpa para todos os europeos". Como parte do esforzo da Comisión Europea para responder á pobreza enerxética nos países da UE, en 2018 creouse o Observatorio Europeo da Pobreza Enerxética (EPAH) co obxectivo de mellorar a medición, o seguimento eo reparto do coñecemento e as mellores prácticas sobre pobreza enerxética. Pode atopar máis información sobre este organismo aquí.

O Pacto das Alcaldías o EPAH están unindo as súas forzas para terminar coa pobreza enerxética. Estas duas iniciativas, financiadas pola Comisión Europea, apoiarán ás autoridades locais e rexionais de toda Europa para aliviar a pobreza enerxética compartindo coñecementos e recursos para aumentar as capacidades locais.

Para obter máis información, consulte este enlace