Participa

O Pacto das Alcaldías agrupa todos os niveis de goberno, así como as principais organizacións de apoio, axencias e asociacións relevantes que se uniron á iniciativa e contribúen á rápida aprobación e implementación de accións locais para o clima e a enerxía. Vexa como pode participar.

As autoridades locais desempeñan un papel fundamental na mitigación e adaptación ao cambio climático. A coordinación do Pacto das Alcaldías en Galicia apoiaos neste esforzo, proporcionándolles o recoñecemento, os recursos e as oportunidades de establecemento de redes necesarias para impulsar os compromisos enerxéticos e climáticos a un nivel superior.

¿Quen cumpre coas condicións?

O Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía - Europa está aberto a todas as autoridades locais constituídas democráticamente con/por representantes elixidos, independentemente do seu tamaño e a súa etapa de implementación das súas políticas sobre enerxía e clima.

As autoridades locais veciñais de pequeno e mediano tamaño tamén poden, en certas condicións, decidir unirse como un grupo de asinantes e presentar un Plan de Acción común para o Clima e a Enerxía Sustentable no que se comprometan ben individualmente (opción 1) ou colectiva (opción 2) a un obxectivo de acadar a neutralidade climática en 2050, aumenta a resilencia dos seus territorios ante o cambio climático, e loitar contra a pobreza energética no ámbito local. Máis información na sección de preguntas frecuentes do sitio web do Pacto.

Os Coordinadores Territoriais do Pacto son autoridades descentralizadas, como rexións, provincias ou grupos de autoridades locais. Os Coordinadores Nacionais do Pacto son organismos públicos a nivel nacional, como ministerios ou axencias enerxéticas nacionais.

Os Coordinadores do Pacto poden comprometerse a apoiar aos firmantes no seu marco xeográfico de moitas maneiras diferentes. Estes inclúen: Promoción do Pacto das Alcaldías, apoio técnico ou financeiro para desenvolver e implementar os Plans de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, actividades en rede entre os asinantes do Pacto...

Todas as actividades relevantes que apoian as accións locais para o clima e a enerxía. Vexa aquí máis detalles.

¿Quen cumpre coas condicións?

Provincias, rexións, ministerios, áreas metropolitanas, grupos de autoridades locais, ministerios nacionais... Toda autoridade pública comprometida oficialmente a proporcionar orientación estratéxica, apoio económico e técnico aos signatarios do Pacto será recoñecida oficialmente como Coordinadora do Pacto.

No caso de que precise máis aclaracións, póñase en contacto co servicio de axuda aos Coordinadores do Pacto en coordinators@eumayors.eu.

Os Promotores do Pacto actúan nos seus territorios e áreas de especialización (por exemplo, enerxía, medio ambente, auga, aire) e a distintos niveis de goberno (como europeo, nacional e rexional ou local) para promover a iniciativa Pacto dos Alcaldes e dar apoio aos compromisos dos seus firmantes.

Os Promotores do Pacto, con coñecemento experto dos marcos reguladores, lexislativos e económicos nos que operan, xa sexa a nivel nacional, rexional ou local ou europeo, están nunha posición ideal para proporcionar asesoramento personalizado aos asinantes e identificar sinerxías coas iniciativas existentes.

¿Quen cumpre as condicións?

Os Promotores do Pacto son asociacións de autoridades locais e rexionais, redes, axencias temáticas locais e rexionais, federacións europeas e organizacións sen ánimo de lucro con capacidade para impulsar o Pacto das Alcaldías e mobilizar e apoiar aos seus socios ou autoridades locais a consecución dos obxectivos do pacto.

No caso de que precise máis información, póñase en contacto co servizo de atención aos Promotores do Pacto: supporters@eumayors.eu.