Paso a paso

PASO 1: Sinatura do Pacto das Alcaldías - Europa

Para adherirse ao Pacto das Alcaldías para o Clima e Enerxía - Europa, o Concello debe:

- Aprobar no Pleno Municipal a adhesión ao Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía - Europa. 

- O alcalde debe asinar, en galego, o formulario ou Carta de Adhesión ao Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía - Europa.

- Unha vez finalizados os pasos anteriores, debe contactar co seu Coordinador do Pacto:Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

pactoalcaldias.cmatv@xunta.gal

670506359

PASO 2: Presentación do Plan de Acción para a Enerxía Sostible

Como sinatario do Pacto das Alcaldías - Europa, acepta enviar o seu Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible nos dous anos seguintes á decisión oficial de unirse ao Pacto dos Alcaldes.

O seu PACES debe ser aprobado polo Concello e cargado na súa lingua nacional (ou en inglés), utilizando o sistema de arquivo en liña a través de Meu pacto (zona de acceso restrinxido con contrasinal). Tamén é necesario que complete o modelo PACES en inglés. Este modelo permítelle resumir os resultados do Inventario de emisións de referencia (IER), a súa valoración de risco e vulnerabilidade (ERV), medidas de mitigación, adaptación e loita contra a pobreza enerxética, así como os elementos clave do seu PACES.

Tras a presentación, o Centro Común de Investigación (JRC) da Comisión Europea comprobará a coherencia dos seus datos. Unha vez que o seu persoal PACES foi revisado, os elementos máis destacados da información que proporcionou serán publicados no sitio web do Pacto dos Alcaldes, baixo o seu perfil como signatario. A continuación, poderá comparar as súas accións e os seus avances cos doutros asinantes.

 

PASO 3: Presentación periódica de Informes de Seguimento.

Cada dous anos, despois de presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), debe controlar a súa implantación co obxectivo de comprobar o seu avance. Os informes de seguimento pretenden comprobar o alcance dos resultados intermedios cos obxetivos previstos.

O procedemento de informe facilítase mediante un modelo online, que se relaciona estreitamente co modelo de PACES xa existente. Os seus logros principais publicanse no sitio web do Pacto, baixo o seu perfil de signatario, co obxetivo de amosar o progreso obtido pola autoridade local.

Mais información: Guía para o Plan de Acción e Paso 6. da ferramenta de asistencia para a adaptación urbana.