Unión de forzas para proporcionar ás cidades o persoal necesario para cumprir as súas ambicións climáticas

luns, 27 Xuño, 2022 - 00:00

Este é sempre un dos primeiros obstáculos que mencionan os gobernos locais cando falan da súa transición climática: carecen de persoal para redactar os seus plans ou PACES, conseguir fondos, executar todos os proxectos, comprometerse cos seus interlocutores locais, empresas e cidadáns ou asesorarlles para os seus edificios privados. A campaña #LocalStaff4Climate é a oportunidade para que os gobernos locais fagan oír a súa voz a nivel europeo e nacional sobre esta cuestión.

Só no sector da construción, para cumprir os obxectivos de 2030, necesítase unha media de 214.000 equivalentes a tempo completo (ETC) adicionais durante o período 2022-2030 na UE nas administracións locais ou nas súas axencias de enerxía e clima. Isto supón uns 2,5 ETC adicionais ao ano en cada administración local durante os próximos 9 anos.

Os postos que hai que cubrir para a descarbonización dos edificios son diversos e non poden ter sentido a outro nivel que non sexa o local, por exemplo: analistas enerxéticos, xestores de proxectos, promotores urbanos, enxeñeiros, expertos en participación cidadá e das partes interesadas, asesores enerxéticos, responsables de comunicación, expertos en edificios públicos, expertos en vivenda social.

En termos de custos para os municipios, serán duns 16.000 millóns de euros ao ano de media na UE para o período 2022-2030 no sector da construción. Representa un aumento do 53% dos gastos dos empregados dos gobernos locais para os sectores da construción e o clima, o que esixe claramente un axuste dos orzamentos.

O calendario é importante. As cidades necesitan primeiro os recursos humanos e logo poden desenvolver os proxectos. Necesítase persoal cualificado para mobilizar fondos e coordinar proxectos a longo prazo. Ademais, canto máis rápido contrátese e forme a estas persoas, menores serán os custos globais das transformacións das cidades necesarias para cumprir os obxectivos climáticos da UE e manter un planeta habitable.

Energy Cities e os seus principais socios FEDARENE, Eurocities, ICLEI, Climate Alliance, ECODES e Polish Network Energy Cités (PNEC) fan un chamamento aos gobernos locais e ás axencias de enerxía, ás ONG e a outras organizacións para que se unan á campaña #LocalStaff4Climate. No manifesto, aberto aos asinantes, reclaman máis persoal local para os municipios a proba de futuro e instan os gobernos nacionais dos Estados membros da UE e á UE para

  • Financiar a contratación de persoal municipal e de organismos públicos locais
  • Facer máis atractivos os postos de traballo e apoiar a posta en común de coñecementos locais
  • Proporcionar programas de formación e reatribución para mellorar a cualificación do persoal dos organismos públicos municipais e locais
  • Proporcionar un marco que permita aos gobernos locais desenvolver o seu propio orzamento verde, os seus investimentos e o seu persoal.

Atopa o manifesto aquí.