Un informe da Axencia Europea do Medio Ambiente analiza os impactos da contaminación atmosférica na saúde

martes, 16 Novembro, 2021 - 00:00

O informe da AEMA “Impactos da contaminación atmosférica na saúde en Europa'' presenta estimacións actualizadas sobre como tres contaminantes clave (partículas finas, dióxido de nitróxeno e ozono a nivel do chan) afectaron a saúde dos europeos en 2019.

A análise avalía os posibles beneficios de mellorar a calidade do aire cara aos novos niveis de referencia recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS). Tamén se mide o progreso cara ao obxectivo do Plan de Acción de Contaminación Cero da UE, de reducir o número de mortes prematuras debido á exposición a partículas finas en máis do 55% para o ano 2030.

A calidade do aire en Europa foi mellor en 2019 que en 2018, o que tamén resultou en menos impactos negativos para a saúde. A diminución da contaminación segue unha tendencia a longo prazo, impulsada por políticas para reducir as emisións e mellorar a calidade do aire.

Como parte do Pacto Verde Europeo, o Plan de Acción de Contaminación Cero da UE establece un obxectivo para reducir o número de mortes prematuras debido á exposición a partículas finas en máis do 55% para 2030, en comparación con 2005. Segundo a análise da  AEMA, o A UE está actualmente en camiño de alcanzar o obxectivo, xa que o número destas mortes diminuíu en aproximadamente un terzo entre 2005 e 2019.

O informe da  AEMA publícase xusto antes do Foro de Aire Limpo da UE que terá lugar os días 18 e 19 de novembro de 2021. O Foro reúne a  tomadores de decisións, partes interesadas e expertos para reflexionar sobre o desenvolvemento e a implementación de políticas e programas eficaces sobre o aire, a nivel europeo, nacional ou local, e para informar sobre a revisión en curso das normas da UE, incluída a súa aliñación máis estreita coas directrices de calidade do aire da OMS.