A transición dos edificios a unha enerxía verde

xoves, 24 Marzo, 2022 - 00:00

O 40% do consumo enerxético de Europa destínase á calefacción, a refrixeración e a alimentación dos edificios nos que vivimos e traballamos. Os edificios europeos edificios producen o 36% das emisións de gases de efecto invernadoiro da UE. Trátase dunha proporción importante, e demostra que reducir o consumo enerxético dos nosos edificios é fundamental se queremos actuar en favor do clima. Cando se trata de facer que a construción sexa máis sostible, unhas políticas ambiciosas xunto co investimento público e privado poden cambiar as regras do xogo. Pero mentres tanto, todos os cidadáns poden contribuír facendo que os seus fogares sexan máis eficientes energéticamente.

Máis de 220 millóns de edificios en Europa son anteriores a 2001. Os edificios máis antigos son moito menos eficientes á hora de conservar a calor e, en consecuencia, o 75% do parque inmobiliario da UE ten fugas de enerxía. Para facer fronte a esta situación, a UE, no marco do Pacto Verde Europeo, proponse renovar energéticamente uns 35 millóns de edificios en toda Europa. Para axudar nesta onda de renovación, a UE ofrecerá incentivos e investimentos, ademais de animar aos gobernos nacionais, investidores privados, arquitectos, deseñadores e comunidades locais a participar. Isto reducirá as emisións, mellorará a vida dos usuarios dos edificios e creará novos postos de traballo no sector da construción.

A UE fomenta a construción ecolóxica mediante iniciativas como a Nova Bauhaus Europea, que financia proxectos que encarnan os principios de sustentabilidade, inclusión e estilo. Tamén ofrece aos europeos a oportunidade de compartir ideas sobre a arquitectura respectuosa co clima e explorar interesantes innovacións para garantir que Europa estea á vangarda do deseño de edificios sostibles.

Outra iniciativa na mesma liña é RURENER, unha rede de comunidades rurais que se comprometeron a levar a cabo unha transición cara ao uso de enerxía verde e que aseguran que as renovacións non conlevan grandes custos.