Sistema alimentario sostible: Enquisa para a creación dun marco común na UE

luns, 5 Setembro, 2022 - 00:00

A iniciativa da UE sobre o sistema alimentario sostible (Marco para os sistemas alimentarios sostibles, "FSFS") presentada pola Comisión Europea ten como obxectivo facer que o sistema alimentario da UE sexa sostible e integrar a sustentabilidade en todas as políticas relacionadas cos alimentos. Establecerá principios e obxectivos xerais, xunto con requisitos e responsabilidades para todos os axentes do sistema alimentario da UE.

Con vistas á avaliación de impacto que levará a cabo sobre esta iniciativa, que se publicará no segundo semestre de 2023, a Comisión Europea publicou unha avaliación de impacto inicial que estivo aberta a comentarios durante o período comprendido entre o 28 de setembro e o 26 de outubro de 2021. O 28 de abril de 2022 iniciouse unha consulta pública aberta, que se prolongará ata o 21 de xullo de 2022. Ademais, como parte do proceso de consulta, a Comisión Europea levará a cabo unha serie de actividades de consulta específicas, incluída esta enquisa en liña.

O obxectivo desta enquisa é solicitar os seus puntos de vista sobre unha serie de cuestións sobre sistemas alimentarios sostibles que a UE pode abordar. Recollerá a súa opinión sobre a necesidade dunha definición común e principios xerais sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentarios da UE e os seus posibles desenvolvementos. A enquisa explora as posibles opcións de política para lograr esta transición e os probables impactos (ambientais, económicos e sociais) da iniciativa.

O tempo estimado de realización da enquisa é de entre 40 e 60 minutos. Permite gardar as respostas da súa enquisa e continuar respondéndoa no futuro. A enquisa pechará antes do 12 de setembro de 2022.

Para acceder á enquisa aquí