Programa LIFE: máis de 290 millóns de euros de financiamento da UE para proxectos de acción sobre a natureza, o medio ambiente e o clima

venres, 26 Novembro, 2021 - 00:00

A Comisión aprobou o 25 de novembro un paquete de investimento de máis de 290 millóns de euros para 132 novos proxectos no marco do programa  LIFE para o medio ambiente e a acción polo clima. Este financiamento da UE mobilizará un investimento total de 562 millóns de euros, con proxectos en case todos os Estados membros. Os novos proxectos  LIFE axudarán a Europa a converterse nun continente  climáticamente neutro para 2050, encamiñarán a biodiversidade europea cara á recuperación para 2030 e contribuirán á recuperación ecolóxica da UE posterior ao Covid-19. Este é o primeiro lote de proxectos seleccionados no novo período de programación 2021-2027, que prevé un aumento do financiamento de case un 60%.

Algúns dos que que serán financiados por LIFE nesta convocatoria son:

Un proxecto transnacional que restaurará turberas degradadas en Bélxica, Alemaña, Irlanda, os Países Baixos e Polonia. As accións previstas inclúen restaurar a función de sumidoiro de carbono das  turberas, contribuíndo á ambición da UE de ser climáticamente neutra para 2050. Tamén elevará os niveis de auga subterránea e axudará a conservar especies e hábitats protexidos polas Directivas de Hábitats e Aves da UE.

Outro proxecto que verá a chefs italianos promovendo dietas climáticamente intelixentes, nutritivas e alcanzables, reducindo o desperdicio de alimentos a través de campañas de sensibilización, comunicación e educación. Este contribúe, entre outros, ao Plan de acción para a economía circular da UE.

Un equipo de proxecto búlgaro que protexerá as poboacións de aves reprodutoras, invernais e migratorias reducindo as mortes por infraestrutura eléctrica. Identificarán as liñas eléctricas de media tensión de maior risco e substituirán as liñas eléctricas aéreas por cables subterráneos nos tramos máis importantes. Este contribúe á implementación da Directiva de aves da UE sobre o terreo.

Un proxecto polaco que demostrará a viabilidade de utilizar enerxía renovable para arrefriar edificios públicos e un proxecto de Francia que establecerá un sistema innovador para optimizar o uso de recursos e recuperar os residuos da construción local e as obras públicas. Ambos apoian a Onda de Renovación da UE, lanzada en outubro do ano pasado.