A Oficina do Pacto presenta unha serie de webinars sobre as opcións de políticas para a redución de emisións do transporte

luns, 20 Xuño, 2022 - 00:00

Co lanzamento do novo Compromiso do Pacto en abril de 2021, as cidades comprométense agora a ser neutras desde o punto de vista climático para 2050 e a establecer obxectivos a medio e longo prazo coherentes cos obxectivos da UE e polo menos tan ambiciosos como os seus obxectivos nacionais. Con esta maior ambición, a redución das emisións do sector do transporte vai ser un elemento crave para a transformación en neutralidade climática dos asinantes do Pacto.

A serie de seminarios web "Opcións políticas para reducir as emisións do transporte" presentará diferentes enfoques e exemplos xa aplicados nas cidades signatarias, que darán ideas prácticas sobre que tipo de accións poden incluírse nas súas PACES novos ou revisados.

En cada seminario web tamén haberá tempo para debater sobre os retos comúns e dirixir aos participantes cara a recursos, proxectos e información adicional desenvoltos polas organizacións expertas que forman parte da Coalición de Alcaldes pola Mobilidade Sostible, que contribuíron a esta serie de seminarios web.

Segundo o Foro Internacional do Transporte, os autobuses e trens de transporte público poden liberar ata unha quinta parte das emisións de CO2 por pasaxeiro-quilómetro que os vehículos de alugueiro e aproximadamente un terzo das dos vehículos privados. Unha rede de transporte público forte e ben integrada tamén pode axudar a proporcionar un acceso equitativo aos postos de traballo, a educación, os servizos e outras oportunidades económicas, en particular aos que non teñen vehículos privados.

Investir no transporte público é unha das medidas máis eficaces para reducir as emisións do transporte e achegar ás cidades aos seus obxectivos climáticos. Pode aumentar a equidade e fomentar o desenvolvemento económico, polo que garantir que o transporte público sexa accesible, alcanzable e inclusivo é de vital importancia para alcanzar os obxectivos climáticos e sociais máis amplos que se fixaron as cidades.

Este primeiro  webinar da serie explorará medidas concretas que as cidades poden tomar para

1) apoiar o despregamento de servizos e infraestruturas de transporte público,

2) fomentar a descarbonización da rede de transporte e

3) garantir a súa accesibilidade para todos os cidadáns.

Os participantes tamén terán a oportunidade de interactuar cos relatores na sesión de preguntas e respostas.

Inscrición