O proxecto Envision: como convertir os edificios en recolectores e consumidores de enerxía renovable

mércores, 1 Marzo, 2023 - 00:00

O proxecto, desenvolvido ao longo de 5 anos, céntrase na redución das emisións de carbono mediante o uso de edificios para a captación solar

Aínda que os avances na tecnoloxía de enerxía solar están a axudar a Europa a facer a transición cara a formas máis sostibles de xeración de enerxía, o potencial completo deste recurso segue sen explotarse. Ademais, no futuro, os requisitos enerxéticos dos edificios deberán cubrirse con enerxía sostible xerada localmente, a fin de reducir aínda máis as emisións de CO2. Por iso, o proxecto Envision desenvolveuse co obxectivo de proporcionar solucións para facer fronte a estes desafíos dunha maneira esteticamente agradable e eficiente desde o punto de vista enerxético.

Para iso, o proxecto creou un concepto de renovación de edificios que integra completamente a xeración de enerxía solar en todas as superficies dos edificios. Desenvolvéronse varias solucións para extraer a enerxía solar e a calor de toda a superficie dos edificios: paredes, teitos e mesmo xanelas. Esta idea representa unha ruptura coa visión predominante dos paneis solares como algo que debe instalarse por separado.

Os resultados destas demostracións subliñan os posibles beneficios económicos e ambientais do aproveitamento total da enerxía solar en e para a contorna construída: a demostración a gran escala de xanelas de recolección de enerxía realizouse en edificios de oficinas en Bischofshofen (Austria) e Enschede (Países Baixos). No campus da Universidade de Xénova, en Italia, desenvolvéronse e probaron sistemas para distribuír de forma intelixente a enerxía solar e a calor xerados, tanto a nivel de edificio como de rede, para incluír redes e sistemas de calefacción existentes.

A diminución do consumo de enerxía primaria, o aumento das enerxías renovables e unha mellor eficiencia enerxética axudarán significativamente a reducir o impacto ambiental dos edificios.