O programa ELENA brinda asistencia técnica para proxectos de eficiencia enerxética

venres, 17 Marzo, 2023 - 00:00

ELENA proporciona asistencia técnica para entidades públicas e privadas enfocada a proxectos de infraestrutura e transporte urbano innovador

Este proxecto abrangue tanto entidades públicas como privadas e acolle iniciativas da seguinte serie de grupos: Estados membros da UE; organizacións gobernamentais; autoridades rexionais, locais e municipais; corporacións públicas; Institucións financeiras; sector privado; entidades privadas que planean desenvolver e apoiar investimentos elixibles (asociacións, mixtas públicas / privadas, bancos, etc.); outras asociacións privadas (asociacións de vivenda social ou asociacións de propietarios). O que se lles solicita que cumpran co compromiso de que os seus proxectos non sexan con fins de lucro.

Os proxectos deberán estar relacionados co rendemento enerxético en edificios, independentemente de se son de uso residencial ou non, métodos de enerxías renovables, iluminación pública, calefacción urbana e redes intelixentes.

Ademais, axúdase a particulares ou asociacións de propietarios que se van implementar renovacións de eficiencia e proxectos de enerxía renovable para os seus edificios.

Por último, o transporte urbano tamén é un sector favorecido por este programa, tanto os investimentos para apoiar o uso e integración de solucións innovadoras que conten con combustibles alternativos, como as que promovan a inclusión a gran escala de novos transportes máis eficientes desde o punto de vista enerxético nas zonas urbanas. As actividades que se ven incluídas nas subvencións son os estudos ou auditorías técnicos, os plans de negocio e asesoramento financeiro, avisos legais, preparación dos procedementos de licitación, agrupación e xestión de proxectos.