O "Green Deal" europeo: propostas da Comisión para eliminar, reciclar e almacenar de forma sostible o carbono

luns, 20 Decembro, 2021 - 00:00

A Comisión adoptou o 15 de decembro unha Comunicación sobre os ciclos sostibles do carbono, na que expón como aumentar a eliminación do carbono da atmosfera. Para equilibrar o impacto das nosas emisións de CO2, a UE terá que reducir drasticamente a súa dependencia do carbono fósil, aumentar a agricultura do carbono para almacenar máis carbono na natureza e promover solucións industriais para eliminar e reciclar o carbono de forma sostible e  verificable. Eliminar e almacenar máis carbono da atmosfera, os océanos e os humidais costeiros é esencial para cumprir o compromiso xuridicamente vinculante da UE de chegar a ser neutral desde o punto de vista climático en 2050.

A Comunicación establece medidas a curto e medio prazo para apoiar a agricultura do carbono e ampliar este modelo de negocio ecolóxico para recompensar mellor aos xestores de terras pola captura de carbono e a protección da biodiversidade. De aquí a 2030, as iniciativas de agricultura do carbono deberían contribuír a almacenar 42 millóns de toneladas de CO2 nos sumidoiros naturais de carbono de Europa. As medidas para lograr este obxectivo inclúen:

•             promover as prácticas da agricultura do carbono no marco da Política Agrícola Común (PAC) e doutros programas da UE, como  LIFE e a misión de investigación " Soil  Deal for Europe" de Horizonte Europa, e mediante o financiamento público nacional e o financiamento privado

•             estandarizar as metodoloxías de seguimento, notificación e verificación necesarias para proporcionar un marco de certificación claro e fiable para a agricultura do carbono, que permita desenvolver mercados de carbono voluntarios

•             proporcionar mellores coñecementos, xestión de datos e servizos de asesoramento adaptados aos xestores da terra, tanto na terra como no ecosistema do carbono azul.

Aínda que o obxectivo do Pacto Verde Europeo é reducir drasticamente o uso do carbono fósil, a economía da UE seguirá necesitando o carbono como materia prima para os procesos industriais, como a produción de combustibles sintéticos, plásticos, cauchos, produtos químicos e outros materiais avanzados. Este carbono será fornecido cada vez máis pola  bioeconomía e as solucións tecnolóxicas que capturan, utilizan e almacenan o CO2. A Comisión establecerá un diálogo coas partes interesadas co obxectivo de que polo menos o 20% do carbono utilizado nos produtos químicos e plásticos proceda de fontes non fósiles sostibles para 2030. Isto farase tendo plenamente en conta os obxectivos de biodiversidade e economía circular da UE e o próximo marco político para os plásticos de base biolóxica, biodegradables e  compostables.