Novo estudo sobre a dimensión social do futuro sistema de transporte da UE en relación cos usuarios e os pasaxeiros

martes, 20 Setembro, 2022 - 00:00

Este estudo sobre a dimensión social do futuro sistema de transporte da UE traza os retos e oportunidades que expón a modernización do sistema aos diferentes grupos de usuarios do transporte en termos de asequibilidad, fiabilidade e accesibilidade.

Un dos principios dos dereitos sociais da Unión Europea é sitúar o transporte entre os servizos esenciais aos que toda persoa ten dereito a acceder (Principio 20). Este principio subliña que devanditos servizos deben ser de boa calidade e que o apoio ao acceso, previsto en termos xerais, estará dispoñible para os necesitados.

Os diferentes grupos de persoas teñen diferentes necesidades como usuarios do transporte, e é importante garantir que o sistema de transporte sexa inclusivo e estea dispoñible para todos. O estudo proporciona información valiosa sobre os desafíos aos que se enfrontan os diferentes grupos de usuarios e entre os diferentes Estados membros e presenta recomendacións sobre como abordalos.

As recomendacións orientadas á formulación de políticas agrúpanse en catro temas:

1.            Mellorar a coordinación;

2.            Construír coñecemento e evidencia;

3.            Integrar a dimensión social ao revisar a práctica existente; e

4.            Proporcionar recursos.

En xeral, o estudo destaca que, a pesar do crecente recoñecemento de que a equidade e a inclusión son importantes no contexto do transporte, deben tomarse medidas para garantir que a dimensión social do transporte desde a perspectiva dos usuarios forme unha dimensión integral do deseño, a implementación, a vixilancia e a avaliación de políticas e programas en todas as esferas políticas, económicas e sociais, de modo que os diferentes grupos de usuarios benefíciense por igual e non se perpetúe a desigualdade.