Negociacións sobre a biodiversidade mundial na COP15: A UE lidera a ambición dun novo acordo para protexer ás persoas e ao planeta

martes, 15 Marzo, 2022 - 00:00

Do 14 ao 29 de marzo, a UE participará na continuación das reunións sobre biodiversidade mundial para avanzar no desenvolvemento do Marco Mundial de Biodiversidade posterior a 2020, un novo acordo mundial para deter e investir a perda de plantas, animais e ecosistemas do planeta. As conversacións de Xenebra son a última sesión oficial na que os gobernos negocian este acordo mundial, que se produce unha vez cada dez anos, antes de que chegue a Kunming (China) para ser adoptado na Conferencia das Nacións Unidas sobre a Biodiversidade ( COP15) a finais de ano. O Marco guiará a acción mundial en favor da natureza e as persoas, o que é vital para facer fronte ao cambio climático e construír un mundo máis xusto, seguro e saudable para todos, en todas partes.

A UE demostrou o seu liderado ao traballar con países afíns na consecución dun acordo ambicioso, con obxectivos cuantificables para facer fronte ás causas directas e indirectas das perdas, disposicións moito máis sólidas sobre o seguimento e a revisión e claridade nos medios de aplicación. A UE negociará como mínimo os seguintes elementos do Marco:

•             Obxectivos medibles e con prazos definidos para 2050

•             Obxectivos para facer fronte á perda da diversidade, e chegar ao obxectivo 30x30

•             Disposicións operativas para mobilizar financiamento

•             Transparencia no reporte de indicadores

•             Aplicación efectiva do obxectivo de acceso e participación xusta aos beneficios derivados da utilización da biodiversidade

•             Garantir o respecto aos pobos nativos

A UE basearase nos bos resultados da Asemblea de Medio Ambiente da ONU celebrada a semana pasada en  Nairobi, incluída a definición acordada de solucións baseadas na natureza, que son esenciais para a natureza, as persoas e o clima.