Máis asinantes únense á Misión da UE para a Adaptación ao Cambio Climático

luns, 10 Outubro, 2022 - 00:00

A Comisión Europea ha anunciado que 100 rexións e autoridades locais máis se unen á Carta da Misión da UE para a Adaptación ao Cambio Climático, tras o anuncio dos primeiros asinantes en xuño. A Misión apoia os obxectivos do Acordo Verde e a Estratexia de Adaptación ao Clima da UE.

Estas rexións e autoridades locais declararon a súa vontade de cooperar, mobilizar recursos e desenvolver actividades para alcanzar os seus obxectivos de adaptación. Outras 23 empresas privadas, centros de servizos, redes de investigación e grupos de acción local dedicados a mellorar a resiliencia climática apoiarán a Carta e converteranse en Amigos da Misión.

O número total de asinantes da Carta da Misión ascende agora a 215, procedentes de 24 Estados membros, con 13 partes máis que proceden de países asociados ou potencialmente asociados a Horizonte Europa---, o programa de investigación e innovación da UE.

Todos os asinantes pasarán a formar parte dunha comunidade de prácticas sobre a adaptación ao cambio climático que lles permitirá traballar en rede, conectarse e compartir experiencias, e serán convidados a un evento de coordinación a finais de ano.

Desde ondas de calor mortais e secas devastadoras, ata incendios forestais e costas erosionadas pola subida do nivel do mar, o cambio climático xa está a pasar factura en Europa. O seu impacto non só afecta o medio ambiente e a economía, senón tamén á saúde dos europeos. A frecuencia e a gravidade dos fenómenos climáticos e meteorolóxicos extremos van en aumento, polo que é necesario acelerar as solucións que aumenten a resiliencia climática.

A Misión Adaptación pretende apoiar polo menos a 150 rexións e comunidades para que aceleren a súa transformación cara á resiliencia climática de aquí a 2030. Axudará a estas rexións e autoridades locais a comprender, preparar e xestionar mellor os riscos climáticos, así como a desenvolver solucións innovadoras para aumentar a resiliencia. Para axudar á recuperación da natureza e apoiar ás comunidades para prepararse mellor para os peores impactos da dobre crise do cambio climático e a perda de biodiversidade.

A Misión Adaptación recibirá 370 millóns de euros de financiamento de Horizonte Europa para o período 2021-23. As accións de investigación e innovación axudarán a reconstruír zonas afectadas por fenómenos meteorolóxicos extremos, a restaurar chairas aluviales, así como a explorar enfoques de agricultura vertical e prototipos de seguros, ou a deseñar unha cidade "perfectamente adaptada" e preparada para soportar unha tormenta ou unha onda de calor. A Misión tamén permite desenvolver iniciativas conxuntas con outras misións e programas da UE, e ofrece oportunidades para a creación de redes, o intercambio de mellores prácticas entre as rexións e as autoridades locais, e o apoio á participación dos cidadáns.

A Comisión anima aos solicitantes de todos os Estados membros a asinar a Carta. Isto permitirá a máis ampla adopción de medidas de adaptación en Europa e marcará o camiño cara a un futuro resistente ao clima.