A loita contra a pobreza enerxética: Políticas públicas e boas prácticas na UE

venres, 28 Xaneiro, 2022 - 00:00

Como se ocupan as institucións europeas e nacionais das persoas vulnerables? Como difiren as concepcións de benestar, pobreza e apoio social nos países europeos? E que estratexias existen para abordar a pobreza enerxética e os problemas de saúde á vez?

O proxecto  WELLBASED, financiado pola UE, aborda estas cuestións nun informe sobre políticas e intervencións públicas para reducir a pobreza enerxética. Permite facerse unha idea de como se están deseñando as políticas e medidas tanto a nivel da UE como nacional.

Ademais, a publicación inclúe exemplos do amplo abanico de intervencións en materia de pobreza enerxética, desde o apoio aos fogares a medida (auditorías enerxéticas, axudas para as facturas de enerxía, instalacións e electrodomésticos...) ata as obrigacións para as empresas de subministración de enerxía, como as normas de información e transparencia ou a prohibición da desconexión enerxética durante o inverno

Como involucrar aos consumidores pobres e vulnerables na transición enerxética?

O grupo de traballo da Comisión Europea sobre Transición Xusta, dirixido por Cidades da Enerxía no marco do Foro dos Cidadáns e a Enerxía de 2021, resumiu o seu traballo nun informe público que destaca a importancia de permitir o acceso ao consumo e a produción de FER aos cidadáns vulnerables. Paralelamente, as medidas de eficiencia enerxética e, en particular, as ondas de renovación masiva son esenciais para  empoderar realmente aos cidadáns e sacalos da pobreza enerxética. Estes cidadáns vulnerables deben poder participar na transición enerxética, a súa  gobernanza e aproveitar as súas oportunidades. Hai que darlles os medios para facelo, especialmente a través de medidas de educación enerxética popular.

Este informe tamén propón unha serie non exhaustiva de medidas innovadoras como: a creación dun banco solar solidario, a provisión de directrices de alfabetización enerxética e empoderamento, a  focalización na vivenda social, o fomento do desenvolvemento de FER en espazos non utilizados para beneficiar ás comunidades vulnerables dos arredores.