Estudo de caso: A rexión de Flandes como inspiración para Europa

luns, 7 Novembro, 2022 - 00:00

A Rexión de Flandes lanzou un Pacto Local pola Enerxía e o Clima (LEKP). O Pacto Climático Local Flamenco céntrase en catro áreas (ecoloxización, enerxía participativa, mobilidade sostible e auga de choiva) e establece obxectivos concretos para os seus case 300 signatarios (autoridades locais) para abordar o desafío climático global a nivel local. Pretende reducir as emisións de CO2 do territorio nun 35% e finalmente nun 55%.

O goberno flamenco ha desenvolto unha versión máis concreta do Plan Clima, en cooperación cos municipios. Esta versión establece os desafíos específicos que deben abordarse para adaptarse e mitigar o cambio climático . Xuntos, os dous documentos establecen 18 medidas a tomar.

O obxectivo do Pacto polo Clima é incluír a todos os actores no proceso cara a a neutralidade climática. O obxectivo é co-deseñar os obxectivos climáticos e accións específicas con representación de todos os sectores da sociedade.

En 2023, o goberno flamenco lanzará unha plataforma para axudar a as autoridades locais a superar as barreiras que atopan na implementación do Plan Clima. As autoridades rexionais crearán grupos de traballo para definir os principais desafíos, atopar posibles formas de resolvelos e proporcionar un conxunto de leccións aprendidas para outros gobernos locais .