España adopta a visión da UE de baixar as emisións de Co2 un 55% en el 2030 co novo paquete Fit For 55%

luns, 8 Agosto, 2022 - 00:00

Esta impleméntase por mor da remisión ao Parlamento Europeo por parte de os estados membros, da revisión da Directiva de Comercio de Dereitos de Emisión, o Regulamento de repartición de esforzos entre os estados membros, o Regulamento sobre as emisións e absorcións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) polo uso da terra e o Regulamento de estándares de CO2 para turismos e vehículos comerciais lixeiros, entre outros.

Esta medida aumentará a ambición de España para conseguir minorar as emisións de Co2 un 55% en 2030 con relación ao ano 1990, adaptando así o compromiso ás disposicións da climática comunitaria europea. Para conseguir este obxectivo instauraranse  diferentes mecanismos que permitan unha disminución controlada e sen variacións extremas, como os mecanismos de control de prezos do mercado de dereitos de emisión, a incorporación ao réxime de comercio de emisións ao transporte marítimo e a inclusión do transporte terrestre e da edificación no comercio de CO2. Para que estes cambios non cheguen a crear un impacto negativo social crearase o Fondo Social para o Clima, como ferramenta de cobertura cara aos sectores máis vulnerables.

Unha das medidas máis importantes incluída neste paquete, é a relacionada co transporte, de maneira que a partir do 2035,  só poderán ser matriculados aqueles vehículos que non emitan CO2 ao circular.

Outra das medidas de maior importancia é a de absorcións netas de CO2 para 2030, a cal ten relevancia no uso do chan, cambios nos usos do chan e a silvicultura. O seu obxectivo é o de frear o impacto de o quecemento sobre os sumidoiros de carbono.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-celebra....