Entrada en vigor de normas máis estritas sobre contaminantes orgánicos persistentes na rexión da CEPE resulta un fito na calidade do aire e a xestión de produtos químicos

xoves, 20 Xaneiro, 2022 - 00:00

Desenvolvidos na primeira metade do século  XX, os contaminantes orgánicos persistentes ( COP) foron regulados ou prohibidos a medida que aumentou a preocupación pública polos seus efectos toxicolóxicos para a saúde humana e o medio ambiente.  As investigacións demostraron que a exposición aos  COP pode provocar graves efectos sobre a saúde.

O 20 de xaneiro dáse un paso importante nos esforzos internacionais para facer fronte ás emisións de  COP á atmosfera coa entrada en vigor das emendas ao Protocolo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes de 1998, adoptado en 2009, en 23 países de Europa e América do Norte.

Espérase que o resto dos países  incluídos no Protocolo orixinal adhíranse a el nos próximos meses. Segundo o Informe de Avaliación Científica do Convenio do Aire, as emisións de contaminantes orgánicos persistentes na rexión do  EMEP diminuíron entre un 40% ( HAP) e un 85% ( bifenilos  policlorados,  PCB) e  hexaclorobenceno,  HCB) desde 1990.

O Protocolo emendado intensifica os esforzos das Partes para regular ou eliminar os  COP na rexión, ampliando o ámbito de aplicación do Protocolo para incluír novas substancias.