Enquisa a coordinadores territoriais de Pacto aberta ata o 15 de xullo

martes, 12 Xullo, 2022 - 00:00

A Comisión Europea e o Pacto dos Alcaldes - Europa comprometéronse a redobrar os seus esforzos para apoiar á Comunidade do Pacto para facer fronte á próxima crise enerxética e a estar preparados para o próximo inverno. Xunto co Comité das Rexións, lanza o Sprint de Aforro Enerxético das Cidades, unha iniciativa conxunta para animar ás cidades e rexións a tomar medidas urxentes durante o verán de 2022 para reducir o consumo de enerxía.

Seguindo o principio básico de non deixar a ninguén atrás, é necesario centrarse máis nas zonas rurais, co fin de implicar eficazmente a estes territorios nas accións climáticas.

As zonas rurais representan o 83% da superficie total da UE e acollen ao 30,6% da poboación da UE [As zonas rurais da UE en cifras].  A Comisión Europea ha posto en marcha unha visión a longo prazo para as zonas rurais da UE que pretende, entre outros obxectivos, apoiar ás zonas rurais para que sexan máis resistentes ao cambio climático, aos riscos climáticos e ás crises económicas.

Por iso, lanza unha enquisa a coordinadores territoriais do Pacto das Alcaldías que pretende:

•             Identificar os principais -e concretos- obstáculos á transición enerxética aos que se enfrontan as rexións, provincias e condados de Europa

•             Pescudar que hai, que boas prácticas ten a súa organización que poidan ser replicadas noutros territorios europeos e apoiar a implementación de RePowerEU

•             Identificar as boas prácticas que cada cidade/rexión pode aplicar para reducir rapidamente o consumo de enerxía, sen custo algún ou a baixo custo

•             Comprender os retos aos que se enfrontan as rexións que xestionan zonas rurais

•             Descubrir bos exemplos no desenvolvemento de zonas rurais resilientes.

Por último, a Oficina do Pacto dos Alcaldes para Europa puxo en marcha recentemente o Mecanismo de Apoio ás Políticas, que apoia ás cidades e rexións para que aumenten as súas competencias en materia de adaptación ao cambio climático, e o piar da pobreza enerxética, en cooperación co Centro de Asesoramento sobre Pobreza Enerxética.

Por estas razóns, a enquisa deste ano céntrase en 4 temas clave e estratéxicos:

•             RePowerEU a nivel rexional / subregional

•             Zonas rurais

•             Adaptación ao cambio climático

•             Pobreza enerxética

A información proporcionada neste cuestionario axudará á Oficina do Pacto dos Alcaldes - Europa e á Comisión Europea a facer un seguimento / obter unha visión xeral das actividades realizadas polas autoridades públicas rexionais e subregionales para apoiar aos asinantes do Pacto en Europa. Servirá de base para a publicación dun informe de implementación (lea o informe do CTC de 2021) e facilitará o intercambio entre pares.