Convocatoria LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2021-CET): Apoio técnico aos plans e estratexias de transición cara á enerxía limpa en municipios e rexións

mércores, 27 Outubro, 2021 - 00:00

O pasado 13 de xullo lanzouse a convocatoria LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2021-CET):  Apoio técnico aos plans e estratexias de transición cara á enerxía limpa en municipios e rexións.

Coñece o alcance das accións:

  1. As accións deben proporcionar apoio técnico ás autoridades rexionais e locais e reforzar as súas capacidades para desenvolver e supervisar ambiciosos plans/estratexias de transición enerxética limpa a longo prazo para 2030 e/ou 2050 en coherencia cos marcos de información nacionais e da UE, a través dunha combinación adecuada de actividades (asistencia a medida adaptada ás circunstancias territoriais, programas de formación para os responsables políticos/funcionarios públicos, promoción da repetición e o despregamento das mellores prácticas de planificación e ferramentas de información, etc.).

  2. As accións deben apoiar ás autoridades rexionais e locais, en particular, para que adquiran as competencias e os recursos técnicos, xurídicos e sociais necesarios para levar a cabo unha planificación enerxética holística, integrada e inclusiva, baseada no compromiso das partes interesadas e nas innovacións sociais. As accións deben tratar de institucionalizar a planificación enerxética integrada nas autoridades locais e rexionais e aplicar un enfoque intersectorial para planificar a transición enerxética, deseñando e mellorando os procesos de planificación que poidan facilitar a integración da enerxía limpa con outros sectores como a mobilidade e o transporte, a ordenación do territorio e a planificación urbana, os servizos, as infraestruturas, etc. O obxectivo é profesionalizar e acelerar os procesos de planificación, apoiar niveis de ambición máis elevados, romper silos e aumentar a cooperación entre os diferentes departamentos da autoridade local (rexional), e maximizar o impacto dos plans locais e rexionais. As accións deben ter en conta as condicións do marco normativo, o impacto social dos plans e investigar novos modelos políticos participativos e instrumentos de planificación para implicar e comprometer á sociedade civil e a un espectro máis amplo de partes interesadas.

  3. As accións deben apoiar o establecemento de novas formas de estruturas de gobernanza participativa para implicar a múltiples partes interesadas e aos cidadáns na planificación e a aplicación da transición enerxética limpa. Debería prestarse unha atención territorial específica ás autoridades públicas dispostas a establecer procesos de planificación innovadores a través de pilotos locais e/ou ás zonas xeográficas, os municipios e as rexións que, a pesar do seu importante nivel de ambición, seguen estando atrasados, afectados pola transición e aínda non se comprometeron plenamente con ela.

Participa até o 12 de xaneiro de 22!

Máis información: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...