A Comisión propón novas normas Euro 7 para reducir as emisións contaminantes dos vehículos e mellorar a calidade do aire

venres, 18 Novembro, 2022 - 00:00

A Comisión presentou hoxe unha proposta para reducir a contaminación atmosférica procedente dos vehículos de motor novos que se vendan na UE, a fin de cumprir o obxectivo de contaminación cero do Pacto Verde Europeo a vez que se mantén a asequibilidad dos vehículos para os consumidores e promóvese a competitividade de Europa.  

O transporte por estrada é a principal fonte de contaminación atmosférica nas cidades. As novas normas Euro 7 garantirán a presenza de vehículos máis limpos nas nosas estradas e unha mellor calidade do aire, protexendo a saúde dos nosos cidadáns e o medio ambiente. As normas Euro 7 e as normas sobre emisións de CO2 aplicables aos vehículos traballan de xeito conxunto para ofrecer calidade do aire aos cidadáns, xa que a crecente aceptación dos vehículos eléctricos tamén xera certos beneficios en canto a calidade do aire. Os dous conxuntos de normas marcan claramente a cadea de subministración automobilística o camiño para reducir as emisións contaminantes, en especial co uso de tecnoloxías dixitais.

As novas normas de emisións Euro 7 garantirán que os turismos, furgonetas, camións e autobuses sexan moito máis limpos, en condicións reais de condución que reflictan mellor a situación das cidades nas que os problemas de contaminación atmosférica son maiores, e durante un período moito máis longo que coas normas actuais. A proposta aborda as emisións procedentes non só do tubo de escape, senón tamén dos freos e os neumáticos, e contribúe a observar as normas de calidade do aire novas e máis estritas propostas pola Comisión o 26 de outubro de 2022.

Mentres que a normativa sobre emisións de CO2 impulsará a adopción de vehículos de cero emisións, é importante garantir que todos os vehículos presentes nas nosas estradas sexan moito máis limpos.  En 2035, todos os turismos e furgonetas que se vendan na UE emanarán cero emisións de CO2. Con todo, espérase que, en 2050, máis do 20 % dos turismos e furgonetas e máis da metade dos vehículos máis pesados que circulen polas nosas rúas sigan emitindo contaminantes polo tubo de escape. Tamén os vehículos eléctricos de baterías xeran contaminación, cos seus freos e cos microplásticos que desprenden os seus neumáticos.

As normas Euro 7 reducirán todas estas emisións e permitirán que os vehículos sigan sendo alcanzables para os consumidores.

Para más información aquí.