A Comisión pide que a sustentabilidade ambiental sexa o núcleo dos sistemas de educación e formación da UE

luns, 17 Xaneiro, 2022 - 00:00

A Comisión publicou o 14 de xaneiro unha proposta de Recomendación do Consello sobre a aprendizaxe para a sustentabilidade ambiental. O obxectivo da proposta é axudar aos Estados membros, as escolas, os centros de ensino superior, as organizacións non gobernamentais e todos os provedores de educación a dotar aos alumnos de coñecementos e aptitudes en materia de sustentabilidade, cambio climático e medio ambiente. Un novo marco europeo de competencias en materia de sustentabilidade, publicado polo Centro Común de Investigación, tamén dispoñible hoxe, traza as competencias necesarias para a transición ecolóxica, entre elas o pensamento crítico, a toma de iniciativas, o respecto á natureza e a comprensión do impacto que as accións e decisións cotiás teñen sobre o medio ambiente e o clima mundial.

A proposta da Comisión pide aos Estados membros que

-              Proporcionen aos alumnos de todas as idades acceso a unha educación e formación de alta calidade e inclusiva sobre o cambio climático, a biodiversidade e a sustentabilidade;

-              Establezan a aprendizaxe para a sustentabilidade ambiental como unha área prioritaria nas políticas e programas de educación e formación para apoiar e permitir que o sector contribúa á transición verde;

-              Fomenten e apoien os enfoques de sustentabilidade de toda a institución que abarquen o ensino e a aprendizaxe; o desenvolvemento de visións, a planificación e a  gobernanza; a participación activa dos estudantes e o persoal; a xestión dos edificios e os recursos e as asociacións coas comunidades locais e máis amplas;

-              Mobilicen fondos nacionais e da UE para investir en infraestruturas sostibles e verdes, formación, ferramentas e recursos para aumentar a resistencia e a preparación da educación e a formación para a transición verde.

A proposta da Comisión será debatida polos Estados membros e posteriormente adoptada polos Ministros de Educación da UE. A Comisión apoiará a aplicación da Recomendación mediante a aprendizaxe e os intercambios entre os Estados membros, as partes interesadas e os países asociados.