A Comisión Europea propón unha nova estratexia para protexer e restaur os bosques europeos

venres, 23 Xullo, 2021 - 00:00

A Comisión Europea, adoptou o pasado 16 de xullo a nova Estratexia Forestal para 2030, unha iniciativa do Pacto Verde Europeo que deriva da Estratexia de Biodiversidade para 2030. 

A estratexia contribúe ao paquete de medidas propostas para lograr unha redución das emisións de gases de efecto invernadoiro de polo menos un 55% para 2030 e a neutralidade climática en 2050 na UE. Tamén axuda á UE para cumprir o seu compromiso de mellorar a eliminación de carbono polos sumidoiros naturais segundo a Lei do Clima . Ao abordar todos os aspectos sociais, económicos e ambientais, a estratexia forestal ten como obxectivo garantir a  multifuncionalidad dos bosques da UE e destaca o papel fundamental que desempeñan os forestais.

Os bosques son un aliado fundamental na loita contra o cambio climático e a perda de biodiversidade. Funcionan como sumidoiros de carbono e axúdannos a reducir os impactos do cambio climático, por exemplo, arrefriando as cidades, protexéndonos das fortes inundacións e reducindo o impacto das secas. Desafortunadamente, os bosques de Europa sofren moitas presións diferentes, incluído o cambio climático.

Para máis información: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3723