283 millóns de euros dispoñibles nas convocatorias de misións da UE

venres, 3 Xuño, 2022 - 00:00

As accións están relacionadas coa adaptación ao cambio climático, a neutralidade climática e as cidades intelixentes, e as áreas de misión de océanos, mares e augas saudables.

A misión "Restaurar os nosos océanos e augas para 2030" protexerá e restaurará os ecosistemas mariños e de auga doce e a biodiversidade, previrá e eliminará a contaminación dos océanos, mares e augas, e creará unha economía azul sostible, neutra en carbono e circular. Ademais, desenvolverán sistemas dixitais e un sistema de coñecemento da auga.

A misión "Adaptación ao cambio climático" proporcionará os coñecementos máis avanzados e identificará as principais lagoas que aínda persisten en canto ás condicións que permiten crear resiliencia climática en todas as fases (planificar, responder, adaptarse).

A misión "Cidades  climáticamente neutras e intelixentes" proporcionará un apoio firme e directo ás cidades que se comprometan coa neutralidade climática e permitiralles poñer en marcha os seus plans de acción climática e lograr a neutralidade climática para 2030, en sinerxia cun progreso significativo cara á contaminación cero.

Ademais, existe unha acción conxunta entre a Misión Océanos, Mares e Augas e a Misión Adaptación ao Cambio Climático.