Webinar sobre edificios enerxéticamente eficientes dentro do marco de Horizonte Europa

xoves, 29 Setembro, 2022 - 00:00

Este seminario web proporcionará unha descrición xeral de 5 diferentes oportunidades de financiamento para a renovación de edificios no marco de Horizonte Europa.

Os edificios da UE son responsables do 40 % do noso consumo de enerxía e do 36 % das emisións de gases de efecto invernadoiro. As cidades teñen un papel importante que desempeñar aquí, xa que son responsables da xestión dunha gran cantidade de edificios públicos (escolas, instalacións deportivas, hospitais, etc.), vivendas sociais, infraestrutura física e frotas de vehículos. Xunto coas empresas públicas de vivenda, as asociacións de propietarios e o sector da construción, as cidades traducen os obxectivos máis amplos do sector da construción en proxectos reais. Con todo, levar a cabo renovacións de edificios enerxéticamente eficientes ás veces pode ser custoso e é posible que os propietarios non teñan os medios para financialas.

Por tanto, o seminario web de hoxe proporcionará unha descrición xeral de 5 diferentes oportunidades de financiamiento e financiamento, no marco da asociación Built4People no programa Horizon Europe, Grupo 5: Clima, enerxía e mobilidade, con data límite de peche en xaneiro de 2023.

Para o rexistro aquí.