Volve a segunda edición de PROSPECT, o programa de capacitación de cidades e rexións para un financiamento innovador

luns, 29 Novembro, 2021 - 00:00

As cidades son as que máis contribúen á contaminación e ao cambio climático, pero tamén teñen o poder e a oportunidade de conseguir os maiores aforros, dar un bo exemplo e impulsar a transición enerxética. O financiamento dos proxectos enerxéticos e climáticos sostibles das autoridades locais vese obstaculizada principalmente pola falta de capacidade interna para identificar os instrumentos de financiamento e os modelos de aplicación máis adecuados e rendibles.

A ambición de PROSPECT+ é garantir que máis de 200 cidades e rexións da UE en polo menos 20 Estados membros europeos melloren as súas capacidades á hora de financiar e aplicar os seus plans de enerxía e clima sostibles (PACES) e outros plans sostibles similares, acelerando así o logro dos obxectivos climáticos e enerxéticos.

Ao participar nun programa PROSPECT+ no que autoridades locais e rexionais experimentadas compartirán a súa experiencia a través da titoría, os participantes identificarán novos esquemas de financiamento para superar de forma interactiva os seus retos no financiamento da implementación dos seus plans enerxéticos e climáticos. Os participantes tamén terán a oportunidade de unirse a unha Comunidade de Práctica (Community of Practice) creada para facilitar un maior intercambio de mellores prácticas e contribuír ao debate sobre as barreiras ás que se enfrontan as autoridades locais á hora de implementar investimentos oportunos e óptimos en enerxía sostible e transporte de baixas emisións.

A aprendizaxe en PROSPECT+ intensificará o aprendido mediante a recompilación de información de máis de 150 autoridades públicas e as súas respectivas axencias que participaron no programa de aprendizaxe do proxecto anterior. Os 5 temas de aprendizaxe centraranse nos esquemas de financiamento innovadores para os edificios públicos, os edificios privados, a iluminación pública, o transporte e a categoría intersectorial, prestando máis atención á mellora da toma de decisións das cidades sobre como elixir os proxectos para o seu financiamento, así como á forma de avaliar e garantir que os proxectos estean preparados para o financiamento.

As autoridades locais e rexionais de 44 países elexibles poden solicitar participar nun dos ciclos de desenvolvemento de capacidades, ben sexa como mentor ou como alumno. A primeira convocatoria estará aberta desde novembro do 2021 ata xaneiro de 2022, e desenvolverase en dúas fases:

-              A convocatoria para mentores estará aberta do 29 de novembro ao 17 de decembro de 2021.

-             A convocatoria para os alumnos estará aberta do 10 de xaneiro ao 28 de xaneiro de 2022.

O proceso de aprendizaxe ten unha duración aproximada de 6 meses, incluíndo unhas 5 reunións en liña e unha reunión presencial, se as circunstancias permiten viaxar.

Outras cuestións relacionadas co proceso de solicitude, como a elixibilidade, os criterios de selección e emparellamento, as modalidades de participación para mentores e alumnos, así como o compromiso esperado, describiranse na Guía para os solicitantes. Isto tamén se explicará nun seminario web informativo para os solicitantes que terá lugar en xaneiro de 2022. Estas cuestións serán anunciadas na súa páxina web (https:// h2020 prospect.eu/).