Tratamento das augas residuais urbanas: novos datos mostran unha mellora en toda Europa

luns, 22 Novembro, 2021 - 00:00

A recolección e o tratamento das augas residuais son clave para reducir as presións e os riscos para a saúde humana e o medio ambiente, especialmente para os ríos, lagos e augas costeiras. A Comisión Europea e a Axencia Europea de Medio Ambiente publicaron novos datos que mostran que máis do 90% das augas residuais urbanas de Europa recóllense e tratan de acordo coas normas da UE. Os perfís dos países na implementación das normas da UE sobre tratamento de augas residuais mostran que os Estados membros da UE están a aplicar mellor as normas, cunha taxa de cumprimento que aumentou lixeiramente entre 2016 e 2018.

Segundo a información dos perfís de país, catro países (Austria, Alemaña, Luxemburgo e os Países Baixos) tratan o 100% das súas augas residuais urbanas de acordo cos requisitos da Directiva do tratamento das augas residuais urbanas, mentres que outros 10 países alcanzaron unha taxa de cumprimento superior ao 90%. No outro extremo da escala atópanse cinco países (Irlanda, Bulgaria,  Rumania, Hungría e Malta) que cumpren cos mesmos estándares en menos da metade das súas áreas urbanas.

Os perfís dos países da  UWWTD (Urban  Waste  Water  Treatment  Directive) mostran os datos máis recentes presentados polos Estados membros, pero tamén datos que, aínda que non son solicitados para a causa da Directiva de tratamento de augas residuais urbanas,  son, por outra banda, importantes para cumprir coa ambición do Pacto Verde Europeo e a Acción Cero Contaminación Plan, como as tendencias na emisión de gases de efecto invernadoiro polo sector de tratamento de augas residuais urbanas.

A avaliación da Directiva  UWWTD en 2019, concluíu que, en xeral, a Directiva  de  UWWTD é adecuada para o seu propósito pero hai unha marxe de mellora. En consecuencia, a Comisión publicará unha avaliación de impacto en 2022 co obxectivo de propoñer un texto legal modernizado para a Directiva. O propósito da revisión é aliñar os requisitos coas novas ambicións da Unión Europea, como se describe no Plan de Acción de Contaminación Cero, así como abordar unha serie de áreas de mellora que se identificaron na avaliación da Directiva.

As áreas de mellora inclúen: a contaminación procedente de aglomeracións máis pequenas que actualmente non están cubertas na mesma medida pola Directiva ou procedente de sistemas de tratamento de augas residuais a pequena escala ou individuais, os microcontaminantes das augas residuais, as novas ambicións en relación co uso eficiente da enerxía e a  gobernanza.