Terceira convocatoria de proxectos de gran envergadura

mércores, 11 Xaneiro, 2023 - 00:00

A terceira convocatoria do Fondo de Innovación para proxectos a gran escala lanzouse o 3 de novembro de 2022. O REPowerEU Plan anunciou a contribución do Fondo de Innovación para apoiar aínda máis a independencia da UE de os combustibles fósiles rusos e acelerar a transición verde de Europa.

Cun orzamento duplicado a 3.000 millóns de euros grazas ao aumento dos ingresos procedentes da poxa de o réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE) Esta terceira convocatoria conta con catro temas, tres dos cales forman parte de REPowerEU:

  • Electrificación innovadora na industria e o hidróxeno (orzamento: 1 000 millóns de euros)
  • Fabricación de tecnoloxías limpas (apoio á fabricación de compoñentes e equipos finais, como electrolizadores e pilas de combustible, equipos renovables innovadores, almacenamento de enerxía ou bombas de calor) (orzamento: 700 millóns EUR)
  • Proxectos "pilotos de tamaño medio" para validar, probar e optimizar solucións altamente innovadoras (orzamento: 300 millóns de euros)
  • Descarbonización xeral, que estádisponible para todos os proxectos elegibles para o Fondo de Innovación, excepto aqueles que se enmarcan en temas específicos de RePowerEU (orzamento: 1 000 millóns EUR).

Solicitantes de proxectos, utilicen o portal de financiamento e licitacións da UE, onde poden atopar máis información sobre o procedemento xeral.