A taxa de circularidade na UE achégase ao 13%, segundo os últimos datos de Eurostat

luns, 13 Decembro, 2021 - 00:00

Segundo os datos publicados recentemente por Eurostat, a taxa de uso de materiais circulares na Unión Europea (chamada taxa de circularidade) alcanzou en 2020 o 12,8%. Isto significa que case o 13% dos recursos materiais empregados no continente proceden de materiais reciclados.

En comparación con 2019, a taxa de circularidade no continente aumentou 0,8 puntos porcentuais (pp) e este índice mantivo unha tendencia de crecemento estable desde 2004 (8,3%), primeiro ano do que se dispón de datos.

A taxa de circularidade é a proporción de recursos materiais empregados que proceden de materiais de refugallo reciclados, aforrando así extraccións de materias primas virxes.

Por países, o índice de circularidade foi máis alto en Holanda (31%), seguido de Bélxica (23%) e Francia (22%). Pola contra, a taxa máis baixa rexistrouse en Romanía (1%), seguida de Irlanda e Portugal (ambos cun 2%). No caso de España, este índice sitúase por debaixo da media, cun 11,2%. As diferenzas na taxa de circularidade entre os Estados membros baséanse non só na cantidade de reciclaxe de cada país, senón tamén en factores estruturais das economías nacionais.

Dependendo do tipo de material principal, a taxa de circularidade tamén presenta algunhas diferenzas considerables, pero rexistráronse pequenos incrementos nas 4 categorías analizadas. Así, en 2020, a taxa de circularidade dos metais foi do 25% (+0,7 pp en comparación con 2019), para os minerais non metálicos (incluído o vidro) foi do 16% (+0,7 pp), a biomasa (incluíndo papel, madeira, tecido, etc.). etc.), 10% (+0,2 pp), e combustibles fósiles 3% (+0,5 pp).