Seminario web del Pacto de las Alcaldías sobre "Edificios enerxéticamente eficientes - HORIZON EUROPE"

mércores, 21 Setembro, 2022 - 00:00

O seminario web proporcionará unha descrición xeral de 5 diferentes oportunidades de financiamento e financiamento no marco da asociación Built4People no programa Horizon Europe, Grupo 5: Clima, enerxía e mobilidade, con data límite de peche en xaneiro de 2023 .

Terá a oportunidade de escoitar a expertos e xerentes de proxectos da Comisión Europea e da asociación Built4People, así como facer as súas preguntas para postularse ás convocatorias antes da data límite.

Os edificios da UE son responsables do 40 % do noso consumo de enerxía e do 36 % das emisións de gases de efecto invernadoiro. As cidades teñen un papel importante que desempeñar aquí, xa que son responsables da xestión dunha gran cantidade de edificios públicos (escolas, instalacións deportivas, hospitais, etc.), vivendas sociais, infraestrutura física e frotas de vehículos. Xunto coas empresas públicas de vivenda, as asociacións de propietarios e o sector da construción, as cidades traducen os obxectivos máis amplos do sector da construción en proxectos reais. Con todo, levar a cabo renovacións de edificios enerxéticamente eficientes ás veces pode ser custoso e é posible que os propietarios non teñan os medios para financialas. Horizon Europe é o ambicioso programa marco de investigación e innovación da UE para 2021-2027 cun orzamento de 95 500 millóns de euros.

Para rexistrarse aquí.