Plan científico para hacer frente ás emerxencias do clima, a biodiversidade e a contaminación