Pacto Verde: Redución gradual dos gases fluorados de efecto invernadoiro e as substancias que esgotan a capa de ozono

xoves, 29 Decembro, 2022 - 00:00

A Comisión Europea ha proposto hoxe dous novos Regulamentos para controlar máis estritamente os gases fluorados de efecto invernadoiro (gases fluorados) e as substancias que esgotan a capa de ozono (SAO). A adopción destas regulacións representaría un paso significativo cara á limitación do aumento da temperatura global en liña co Acordo de París. A proposta sobre os gases fluorados tamén contribuirá a reducir as emisións en polo menos un 55 % para 2030 e a facer que Europa sexa climáticamente neutra para 2050. Ambas as propostas xuntas poderían lograr unha redución total das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) da UE de 490 Mt (equivalente deCO2) para 2050. A modo de comparación, isto é lixeiramente superior ás emisións anuais totais de gases de efecto invernadoiro de Francia en 2019.

Os gases fluorados e as SAO son gases de efecto invernadoiro altamente potentes producidos polo home que contribúen ao quecemento global cando se liberan á atmosfera, a miúdo varios miles de veces máis fortes que o dióxido de carbono (CO2). As SAO danan a capa de ozono que protexe á Terra contra a perigosa radiación ultravioleta do sol. Ambos os tipos de grupos de substancias teñen ou adoitaban ter aplicacións prácticas na vida cotiá, por exemplo, en refrixeración, aire acondicionado, illamento, protección contra incendios, liñas eléctricas e como propulsores de aerosois. Aínda que a lexislación vixente da UE xa limitou significativamente o uso e as emisións destes gases, os regulamentos propostos hoxe reducirán aínda máis as emisións e proporcionarán incentivos para utilizar alternativas respectuosas co clima.

Para máis información aquí.