Pacto Verde Europeo: a Comisión adopta novas propostas para deter a deforestación, innovar na xestión sostible de residuos e facer que os chans sexan saudables para as persoas, a natureza e o clima

xoves, 18 Novembro, 2021 - 00:00

O 17 de novembro a Comisión Europea adoptou tres novas iniciativas que son necesarias para facer realidade o Pacto Verde Europeo. A Comisión propón novas normas para frear a deforestación impulsada pola UE, así como novas normas para facilitar os traslados de residuos dentro da UE para promover a economía circular e abordar a exportación de residuos ilegais a terceiros países. A Comisión tamén presenta unha nova estratexia de chans para que todas as terras europeas sexan restauradas, resilientes e adecuadamente protexidas para 2050. Coas propostas do 17 de novembro, a Comisión presenta as ferramentas para avanzar cara a unha economía circular, protexer a natureza e elevar os estándares ambientais nos países da Unión Europea e no resto do mundo.

A Comisión propón un novo Regulamento para frear a deforestación e a degradación forestal impulsadas pola UE. Só contando desde 1990 ata 2020, o mundo perdeu 420 millóns de hectáreas de bosques, unha área máis grande que a Unión Europea. As novas normas propostas garantirían que os produtos que os cidadáns da UE compran, utilizan e consomen no mercado da UE non contribúan á deforestación global e a degradación forestal.

En virtude do Regulamento revisado sobre traslados de residuos, a Comisión cumpre as ambicións de economía circular e contaminación cero ao propoñer normas máis estritas sobre a exportación de residuos, un sistema máis eficiente para a circulación de residuos como recurso e unha acción decidida contra o tráfico de residuos. As exportacións de residuos a países non pertencentes á OCDE estarán restrinxidas e só permitiranse se os terceiros países están dispostos a recibir determinados residuos e poden xestionalos de forma sostible. Os envíos de residuos a países da OCDE serán monitoreados e poderán suspenderse se xeran serios problemas ambientais no país de destino. Segundo a proposta, todas as empresas da UE que exportan residuos fóra da UE deben asegurarse de que as instalacións que reciben os seus residuos estean suxeitas a unha auditoría independente que demostre que xestionan estes residuos de maneira respectuosa co medio ambiente.

Por último, a Comisión tamén presenta hoxe unha nova estratexia de chan da UE, un importante resultado do Pacto Verde Europeo e a Estratexia de Biodiversidade da UE para 2030 para facer fronte ás crises climáticas e de biodiversidade.

A Estratexia establece un marco con medidas concretas para a protección, restauración e uso sostible dos chans e propón un conxunto de medidas voluntarias e xuridicamente vinculantes. Esta estratexia ten como obxectivo aumentar o carbono do chan nas terras agrícolas, combater a desertificación, restaurar a terra e o chan degradados e garantir que para o 2050, todos os ecosistemas do chan estean en condicións saudables.