Pacto Verde Europeo: 4 110 millóns de euros do Fondo de Modernización para acelerar a transición cara a unha enerxía limpa en oito Estados membros

martes, 3 Xaneiro, 2023 - 00:00

No seu segundo ano de funcionamento, o Fondo de Modernización desembolsou un total de 4 110 millóns de euros en apoio de 61 proxectos en oito países beneficiarios. Estes proxectos contribuirán a modernizar os sistemas enerxéticos, a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro na enerxía, a industria, o transporte e a agricultura, e a mellorar a eficiencia enerxética. Apoiar estes investimentos axudará a eses Estados membros a alcanzar os seus obxectivos en materia de clima e enerxía para 2030 e a acelerar a transición ecolóxica da UE.

Este ano fixéronse desembolsos a Croacia (119,8 millóns de euros), Chequia (1 340 millóns de euros), Estonia (62,4 millóns de euros), Hungría (74,3 millóns de euros), Lituania (85 millóns de euros), Polonia (643,2 millóns de euros), Romanía (1 390 millóns de euros) e Eslovaquia (399,5 millóns de euros). En xuño pasado xa se desembolsaron 2 400 millóns de euros para apoiar 45 propostas de investimento, que agora se complementan cun desembolso de 1 710 millóns de euros en sostén de 16 novas propostas de investimento.

As 61 propostas de investimento seleccionadas este ano con cargo ao Fondo de Modernización céntranse en a produción de electricidade a partir de fontes renovables, a modernización das redes de enerxía e a eficiencia enerxética nos sectores da enerxía, a industria, a construción e o transporte, e a substitución da produción de electricidade a partir de carbón pola producida a partir de combustibles cunha intensidade de carbono máis baixa.

Para máis información aquí.