O Pacto Rural da UE: Unha visión a longo prazo para as zonas rurais de Europa

luns, 31 Xaneiro, 2022 - 00:00

O Pacto Rural, lanzado pola Comisión Europea en decembro de 2021, é un marco de cooperación entre as autoridades e as partes interesadas a nivel europeo, nacional, rexional e local. O seu obxectivo é contribuír á consecución dos obxectivos compartidos da visión a longo prazo para as zonas rurais da UE.

O Pacto inicia un proceso a longo prazo. Pretende simplificar a interacción de ideas e experiencias, para axudar ás autoridades públicas, as partes interesadas e os cidadáns para combinar e aumentar os esforzos en beneficio das zonas rurais.

O Pacto Rural desenvolverase con todas as partes interesadas que apoien os obxectivos compartidos propostos na Comunicación da Comisión Europea. A Comisión actuará como facilitadora.

Os socios crave mencionados na Comunicación son o Comité das Rexións, as redes da Política Agrícola Común e a política de cohesión e o Parlamento Rural Europeo. Máis aló destes, a Comisión pretende comprometerse con todas as institucións europeas, as autoridades nacionais e locais, as organizacións de partes interesadas e os cidadáns dos 27 Estados membros, incluídas as mulleres e os mozos, para deseñar e adherirse ao pacto. As partes interesadas están convidadas a unirse a este proceso en calquera momento.

O Plan de Acción Rural fomentará a cohesión territorial e creará novas oportunidades para atraer empresas innovadoras, proporcionar acceso a empregos de calidade, promover novas e mellores competencias, garantir mellores infraestruturas e servizos, e potenciar o papel da agricultura sostible e as actividades económicas diversificadas.

Articúlase ao redor de iniciativas emblemáticas. Cada unha delas reunirá diferentes ámbitos políticos da UE para cumprir a visión e os seus obxectivos compartidos:

-              Crear un ecosistema de innovación

-              Impulsar as conexións de transporte sostible e a dixitalización

-              Aumentar a resiliencia ambiental, climática e social

-              Apoiar a diversificación económica.

A Comisión Europea convídalle a encher este formulario para expresar o seu apoio -a título persoal ou en nome da súa organización- aos obxectivos compartidos e a unirse á comunidade do Pacto Rural e participar no debate sobre o seu desenvolvemento e aplicación.