O Consello Europeo adopta o VIII Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente

luns, 11 Abril, 2022 - 00:00

O Consello Europeo adopta o VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA), que ten como obxectivo servir de guía para a elaboración e aplicación das políticas ambientais ata 2030. Esta adopción marca a última etapa do proceso iniciado a través do acordo provisional alcanzado co Parlamento Europeo en decembro de 2020.

A finalidade do Programa de Acción en materia de Medio Ambiente é acelerar a transición ecolóxica de maneira xusta en inclusiva no horizonte 2050. Esta finalidade reflíctese nos seis obxectivos prioritarios temáticos desenvolvidos no programa:

  • Redución das emisións dos gases de efecto invernadoiro
  • Adaptación ao cambio climático
  • Adopción dun modelo de crecemento rexenerativo
  • Obxectivo cero en materia de contaminación
  • Protección e recuperación da biodiversidade
  • Redución dos principais efectos climáticos e ambientais asociados á produción e ao consumo.

No acordo realizado entre o Consello Europeo e o Parlamento acordouse o establecemento de varias condicións favorables para a consecución destes obxectivos prioritarios:

  • Redución das pegadas materiais e de consumo da UE
  • Reforzo dos incentivos positivos para o medio ambiente
  • Eliminación progresiva das subvencións prexudiciais para o medio ambiente, especialmente as relacionadas con combustibles fósiles.

O Programa establece unha revisión intermedia sobre os avances logrados en relación á consecución dos obxectivos prioritarios temáticos en 2024. Tras esta revisión a Comisión Europea deberá presentar unha proposta lexislativa para engadir un anexo ao programa, que conteña unha lista e un calendario de accións para o período posterior a 2025.