O Consello Europeo adopta conclusións sobre a diplomacia climática e enerxética

martes, 26 Xaneiro, 2021 - 00:00

O Consello Europeo adoptou onte as conclusións sobre «Diplomacia climática e enerxética - facer realidade a dimensión exterior do Pacto Verde Europeo».

Nas súas conclusións, o Consello recoñece que o cambio climático é unha ameaza existencial para a humanidade. Sinala que a acción climática global aínda non alcanza o que se require para alcanzar os obxectivos a longo prazo do Acordo de París e a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

O Consello recoñece que aínda que Europa está a mostrar liderado e dando exemplo ao intensificar os seus compromisos nacionais, existe unha necesidade urxente dunha acción global colectiva e decisiva. A procura coherente dos obxectivos de política exterior é crucial para o éxito do Pacto Verde Europeo.

O Consello pide a todas as partes que melloren a ambición das contribucións determinadas a nivel nacional e que presenten estratexias de desenvolvemento de baixas emisións a longo prazo moito antes da 26ª Conferencia das Partes en Glasgow en novembro de 2021, á vez que acolle con satisfacción a recente neutralidade climática de mediados de  sigl, como compromisos de neutralidade de carbono, en particular os recentemente asumidos polas principais economías.

O Consello tamén toma nota do vínculo intrínseco entre o cambio climático e a seguridade e a defensa, e a necesidade de fortalecer e integrar o traballo sobre o nexo entre o clima e a seguridade, especialmente en apoio das actividades das Nacións Unidas.

As conclusións confirman o compromiso continuo da UE de seguir aumentando a mobilización do financiamento climático internacional, incluídas as prácticas de financiamento sostible, como contribución á transición cara á neutralidade climática. O Consello observa, neste contexto, que a UE é o maior contribuínte ao financiamento público para o clima, duplicando a súa contribución da cifra de 2013 a 23200 millóns EUR en 2019.

O Consello subliña que a diplomacia enerxética da UE terá como obxectivo principal, acelerar a transición enerxética global, promovendo a eficiencia enerxética e as tecnoloxías renovables, entre outras cousas. Ao mesmo tempo, a diplomacia enerxética da UE  desalentará novos investimentos en proxectos de infraestrutura baseados ​​en combustibles fósiles en terceiros países, a menos que estean aliñados cunha vía ambiciosa de neutralidade climática, e apoiará os esforzos internacionais para reducir o impacto ambiental e de gases de efecto invernadoiro de infraestrutura de combustibles fósiles existente.

O Consello tamén pide unha eliminación mundial do carbón continuo nas producións de enerxía, e lanzará ou apoiará o lanzamento de iniciativas internacionais para reducir as emisións de metano.

O Consello observa que, aínda que a transición enerxética é fundamental no camiño cara á neutralidade climática, terá un impacto significativo nas sociedades, as economías e a xeopolítica a nivel mundial. A diplomacia enerxética da UE seguirá desempeñando un papel chave no mantemento e o fortalecemento da seguridade enerxética e a  resiliencia da UE e os seus socios.

As conclusións poñen de relevo a importancia de estruturas multilaterais eficaces e de profundar a cooperación internacional en foros internacionais pertinentes, á vez que identifican o Acordo de París como o marco multilateral indispensable que rexe a acción climática global.

+INFO e fonte en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/01/25/counc...

@GaliciaSostible