O Clúster de Biomasa de Galicia ofrece diferentes actividades para formar e cualificar ao personal empregado no sector forestal

venres, 8 Outubro, 2021 - 00:00

A industria forestal desempeñará un papel clave na transformación económica de Galicia, e por iso, o Clúster de Biomasa de Galicia ofrece diferentes actividades para formar e cualificar ao personal empregado no sector forestal e concretamente no setor da Biomasa.

Este programa de actividades de formación e difusión está co-financiada por XERA, Axencia Galega da Industria Forestal. 

A maior parte das actividades están aliñadas coa Estratexia de Formación Xera e a Axenda de Impulso da Industria Forestal e engloban as seguintes temáticas:

 • Fomento do talento humano e a adquisición de novas competencias tecnolóxicas.
 • Divulgación dos beneficios, empresariais, sociais e ambientais da industria forestal e da biomasa.

PROGRAMA FORMATIVO:

 1. Transformación áxil no sector da Biomasa
 2. Prevención de Riscos en instalacións de Biomasa
 3. Compliance penal no sector da Biomasa
 4. Plan de igualdade para empresas de menos de 50 traballadores 
 5. Programa de prevención de riscos legais nas empresas
 6. Formación na Plataforma Microsoft 365
 7. Formación SURE
 8. Pegada de Carbono e a súa neutralidade: xestión do carbono
 9. Ciclo de seminarios para arquitecturas e enxeñerías e Ciclo de seminarios para instaladores en biomasa