Novo informe sobre o impacto que teñen os modelos de negocio da enerxía sobre a pobreza

xoves, 28 Xullo, 2022 - 00:00

Como podemos producir, distribuír e compartir a enerxía de forma xusta, pero economicamente viable? Que esquemas empresariais ao redor da enerxía limpa poden servir mellor ás necesidades das persoas en situación de pobreza enerxética? O proxecto POWER UP identificou modelos adecuados que teñen o potencial de xerar riqueza e beneficios para os máis pobres:

•             Comunidades enerxéticas

•             Cooperativas de enerxía

•             Modelo ESCo

•             Portelos únicos

•             Arrendamento tecnolóxico

Cada modelo resúmese nunha ficha cos seus puntos fortes e débiles.

Os pilotos de POWER UP explorarán cada unha destas cinco opcións e, a partir de aí, desenvolverán o seu modelo de negocio a longo prazo moi específico para cada lugar.

Este documento é o entregable do proxecto D2.2 Informe sobre as actividades de transferencia de coñecementos sobre modelos de negocio enerxético.

Podes lelo aquí.