Novas axudas para impulsar a eficiencia enerxética nas vivendas

venres, 12 Maio, 2023 - 00:00

Próximamente dende a Xunta de Galicia convocarase unha liñaa de axudas para realizar obras de rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética de vivendas e edificios residenciais

Galicia continúa axudando ás familias para mellorar a eficiencia enerxética nos seus fogares. Neste mes de maio destinaranse 43 millóns de euros a axudas para realizar obras de rehabilitación nas vivendas que permitan mellorar a eficiencia enerxética.

Son tres liñas de axuda distintas:

  • Para actuacións a nivel de edificio como renovación de fachadas e cubertas ou substituír o sistema de calefacción.
  • Para pequenas obras nas vivendas, como o cambio de xanelas.
  • Para redactar documentos técnicos como o libro do edificio ou proxectos de rehabilitación.

Ademáis, destinaranse tamén 20 millóns de euros para mellorar a xestión de residuos municipais ata o ano 2026.  A previsión é convocar catro liñas de axudas neste ámbito antes do verán.

Estes fondos poderanse destinar a:

  • mellora do tratamento dos biorresiduos.
  • ao impulso da recollida separada de residuos domésticos.
  • á construción dos novos puntos limpos fixos.
  • á optimización ou implantación de plantas de reciclaxe de refugallos.