Nova data límite para enviar a candidatura aos premios City in the Spotlight

luns, 1 Agosto, 2022 - 00:00

Os premios City in the Spotlight 2022, que xa van pola súa 4ª edición, recompensarán aos asinantes que demostren o maior compromiso, motivación e progreso cara á neutralidade climática.

Os Premios do Pacto 2022 están abertos a todos os asinantes do Pacto dos Alcaldes de Europa que teñan polo menos os obxectivos de mitigación e adaptación de 2030, e que cumpran con todos os requisitos do Pacto, especialmente en canto á presentación de informes. Para obter máis información, consulte nosas preguntas frecuentes.

Asignarase un premio para cada unha das seguintes categorías

•             1 asinante de tamaño pequeno (<50.000 habitantes)

•             1 asinante de tamaño medio (50.000- 250.000 habitantes)

•             1 asinante de tamaño grande (>250.000 habitantes)

Os gañadores dos Premios 2022 serán convidados a participar na Semana Europea das Rexións e Cidades, onde serán anunciados na sesión do Pacto dos Alcaldes "RePowerEU: o papel das cidades e rexións na aceleración da transición ás enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética" o 12 de outubro en Bruxelas.

Os gañadores tamén recibirán

•             Viaxe e aloxamento para asistir á sesión do Pacto na que se anunciarán os gañadores.

•             Comunicación dos seus logros no sitio web do Pacto (entrevistas no boletín, artigos no blogue, oportunidade de desenvolver un estudo de caso sobre un dos seus proxectos implementados).

•             Posibilidade de formar parte do grupo de expertos do programa de aprendizaxe entre iguais.

As cidades serán avaliadas no seu proceso do PACES (Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible), tanto en base á solicitude como aos datos presentados e comunicados (a través de MyCovenant ou CDP/ICLEI Track).

Teranse en conta os seguintes aspectos principais

•             Motivación, compromisos (2030, 2050) e seguimento (estado, logros)

•             Progreso na redución de emisións e o fortalecemento da resiliencia (accións planificadas e executadas)

•             Participación das partes interesadas (tipos e medios de compromiso)

•             Coherencia do Plan (obxectivos políticos, coherencia dos plans, estratexia financeira, accións integradas)

•             Estratexia financeira do PACES

•             Acciones transversais e integradas no PACES

•             Medidas de aforro enerxético (ligazón á campaña Sprint de aforro enerxético aquí)

Anímase aos solicitantes para engadir arquivos adxuntos (cun límite de dous arquivos adxuntos por solicitude - en inglés se é posible) como imaxes, infografías, vídeos, documentos breves, etc.

Todas as propostas presentadas serán revisadas pola Oficina do Pacto dos Alcaldes - Europa e o Centro Común de Investigación para comprobar que cumpren cos criterios de elixibilidade mencionados anteriormente. As solicitudes preseleccionadas serán analizadas e avaliadas pola Comisión Europea. A continuación, seleccionaranse as tres candidaturas máis destacadas, tal e como se detallou anteriormente.

O prazo de presentación de candidaturas para o Premio Ciudad do Pacto pecharase o 12 de agosto ás 16:00 (CEST)

Presenta unha candidatura aquí.