No punto de mira: Enerxía e cidades intelixentes

mércores, 3 Agosto, 2022 - 00:00

As cidades europeas son un centro de todo tipo de actividades: unha vía de oportunidades de estudo, emprego e servizos grazas ás súas infraestruturas e actividade económica clave. Máis de tres cuartas partes da poboación da UE viven en zonas urbanas e prevese que esta cifra aumente ata case o 85% en 2050.

Debido á súa gran concentración de poboación, as zonas urbanas tamén consomen os maiores volumes de enerxía e teñen os niveis máis altos de emisións de gases de efecto invernadoiro. Dado que a loita contra o cambio climático implica cada vez máis o despregamento de solucións a todos os niveis e a participación dos cidadáns, as cidades están ben situadas para mostrar o seu liderado na transición cara á enerxía limpa e poden lograr importantes beneficios mediante a adopción temperá de políticas destinadas a lograr a neutralidade climática. Con este fin, a Comisión Europea está a situar ás cidades intelixentes na vangarda dos seus esforzos para alcanzar os obxectivos do Pacto Verde Europeo e conseguir que Europa sexa climáticamente neutra en 2050.

Unha cidade intelixente é un lugar que integra sistemas físicos, dixitais e humanos en redes e servizos tradicionais para utilizar mellor os recursos enerxéticos e reducir as emisións en beneficio dos cidadáns e as empresas.

A definición dunha "cidade intelixente" vai máis aló do uso de tecnoloxías dixitais: tamén inclúe edificios máis eficientes energéticamente, fontes de enerxía renovables integradas, sistemas de calefacción e refrixeración sostibles, redes de transporte urbano máis intelixentes, subministración de auga mellorada e mellores instalacións de eliminación de residuos para facer fronte aos retos económicos, sociais e ambientais da cidade. As cidades intelixentes baséanse nun compromiso político e nunha participación cidadá ampla e inclusiva para ofrecer solucións sostibles e inclusivas que fagan que as cidades sexan máis resistentes.

Xa están en marcha varias políticas, propostas e iniciativas da UE que promoven zonas urbanas máis sostibles e competitivas. Entre elas atópanse a implantación de tecnoloxías intelixentes nos edificios para aumentar a súa eficiencia enerxética, o fomento dos esforzos de investigación e innovación para transformar o sistema enerxético da UE nun con baixas emisións de carbono e o desenvolvemento de intercambios de redes de expertos para aplicar os obxectivos climáticos e enerxéticos da UE nas cidades.

Algunhas delas:

-Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía

-Smart Cities Marketplace

-Scalable Cities

-Horizonte Europa Misión na neutralidade climática e cidades intelixentes