Intensificar os esforzos de adaptación ao cambio climático ou enfrontarse a unha gran perturbación: Novo informe da ONU

venres, 5 Novembro, 2021 - 00:00

Mentres as nacións reúnense na COP26 de Glasglow, O programa das Nacións Unidas para o Medio publica un novo informe no que pide esforzos urxentes para aumentar o financiamiento e a implementación de accións deseñadas para adaptarse aos crecentes impactos do cambio climático.

O informe considera que, aínda que as políticas e a planificación para a adaptación ao cambio climático están a crecer, o financiamiento e a implementación aínda están moi por detrás de onde deben estar.

Ademais, o informe atopa que a oportunidade de utilizar a recuperación fiscal da pandemia COVID-19, para priorizar o crecemento económico verde que tamén axuda ás nacións para adaptarse aos impactos climáticos como secas, tormentas e incendios forestais, está a perderse en gran medida.

Aínda que unha forte mitigación é a mellor maneira de reducir os impactos e os custos a longo prazo, aumentar a ambición na adaptación, en particular para o financiamiento e a implementación, é fundamental para evitar que se amplíen as brechas existentes. O informe atopa que os custos de adaptación probablemente sitúense no límite superior dun estimado de 140 a 300 mil millóns de dólares por ano para 2030, e de 280 a 500 mil millóns de dólares por ano para 2050 só para os países en desenvolvemento. O financiamiento para o clima que flúe cara aos países en desenvolvemento para a planificación e implementación da mitigación e a adaptación, alcanzou os 79.600 millóns de dólares en 2019. En xeral, os custos estimados de adaptación nos países en desenvolvemento son de cinco a dez veces maiores que os fluxos actuais de financiamiento público para a adaptación, e a brecha está a ampliarse.

Podes consultar o informe completo en: https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021