Guías da Colección Paisaxe Galega

venres, 1 Outubro, 2021 - 00:00

Desde o ano 2012, e atendendo ás diferentes demandas sociais e ás necesidades que van xurdindo, a Xunta leva traballando de forma continuada na elaboración dunha serie de guías monográficas co fin de mellorar a xestión e a conservación de todas as formas de paisaxe.

Ata o momento xa se publicaron un total de 11, pero hai varias máis en proceso de elaboración e outras propostas que se están a valorar. Na práctica, estas guías teñen demostrado ser unha ferramenta efectiva para contribuír á conservación e ao mantemento das paisaxes onde se aplican, e ademais invitan a seguir con esta iniciativa para homoxeneizar criterios e boas prácticas na planificación e deseño de futuras intervencións sobre o territorio.

As 11 guías que no marco da Colección Paisaxe Galega xa están dispoñibles na web do Instituto de Estudos do Territorio para a súa descarga son:

1.- Guía estudos de impacto e integración paisaxística

2.- Guía de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral

3.- Guía de boas prácticas para a intervención nos núcleos rurais

4.- Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia-duna

5.- Guía de caracterización e integración paisaxística de valados

6.- Guía de cor e materiais de Galicia

7.- Guía de estudos da paisaxe urbana

8.- Guía de boas prácticas en intervencións en espazos públicos (tomo 1 e tomo 2)

9.- Guía de boas prácticas para a integración paisaxística das actividades extractivas

10.- Guía da paisaxe no tempo

11.- Guía de boas prácticas para a identificación e acondicionamento de miradoiros

Así mesmo, entre as publicacións que están en fase de redacción cómpre subliñar as seguintes:

12.- Guía de boas prácticas sobre deseño e instalación de cartelería comercial

13.- Guía de boas prácticas para a integración na paisaxe das instalacións de abastecemento

14.- Guía de recomendacións básicas para evitar o impacto na paisaxe das instalacións portuarias da Xunta de Galicia

15.- Guía de recomendacións básicas para a integración paisaxística de parques empresariais