Galicia avanza nos seus obxectivos climáticos sendo a comunidade que máis incrementou a súa capacidade de absorción de CO2 no ano 2021

luns, 3 Xullo, 2023 - 00:00

Galicia logrou reducir un 34% as súas emisións brutas de gases de efecto invernadoiro (GEI) en 2021 con respecto aos datos de 1990, ano que se toma como referencia a nivel internacional á hora de abordar e harmonizar as políticas climáticas

As últimas cifras oficiais facilitadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico indican que Galicia segue mantendo as súas emisións por debaixo dos niveis de hai 3 décadas e mesmo mellora a súa posición a nivel nacional, situándose en 2021 como a segunda comunidade cunha mellor evolución (en 2020 era a terceira) e moi preto da primeira, Castela e León, cunha redución do 34,7 % neste mesmo período.

De feito e en comparación co resto do país, as emisións GEI en Galicia melloran en 34 puntos porcentuais o dato total no conxunto de España.

Así mesmo, e tomando como referencia a absorción de CO2 debido aos cambios de uso do solo e á silvicultura, a comunidade lidera a clasificación nacional en 2021. Concretamente, foi o territorio que máis dióxido de carbono captou ese ano e tamén o que máis incrementou a súa capacidade de absorción en termos absoutos: un 85% en comparación co ano 1990.

Ademais, este balance confirma que a comunidade avanza en liña cos obxectivos intermedios marcados pola UE neste eido e que, segundo a última versión acordada, se fixan como meta reducir nun 57% as emisións contaminantes de aquí ao ano 2030.

Neste sentido, Galicia parte dunha boa posición para acadar o antes posible e, como moi tarde, no ano 2050 o reto da neutralidade climática, é dicir, compensar as emisións que se realicen no territorio con capacidade de absorción natural de CO2.