Fondo de Innovación: a UE inviste 1 800 millóns de euros en proxectos de tecnoloxías limpas

venres, 15 Xullo, 2022 - 00:00

A UE vai investir máis de 1 800 millóns de euros en dezasete proxectos innovadores a gran escala de tecnoloxías limpas nunha terceira rolda de subvencións con cargo ao Fondo de Innovación. Leste desembolsará as subvencións a fin de contribuír á introdución no mercado de tecnoloxías de vangarda nas industrias de gran consumo de enerxía, o hidróxeno, as enerxías renovables, as infraestruturas de captura e almacenamento de carbono e a fabricación de compoñentes clave para o almacenamento de enerxía e a produción de enerxías renovables. Os proxectos seleccionados realizaranse en Alemaña, Bulgaria, Finlandia, Francia, Islandia, os Países Baixos, Noruega, Polonia e Suecia.

Os dezasete proxectos seleccionáronse na segunda convocatoria de proxectos a gran escala, isto é, proxectos con custos de capital superiores a 7,5 millóns EUR. Os proxectos foron avaliados por expertos independentes que tiveron en conta a súa capacidade para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, en comparación coas tecnoloxías tradicionais, e para innovar máis aló dos últimos avances, e que ademais están suficientemente maduros para a súa posta en práctica. Outros criterios de selección foron o potencial de escalabilidade e a rendibilidade dos proxectos.

Os proxectos seleccionados abarcan unha ampla gama de sectores que contribúen aos esforzos de descarbonización da UE, por exemplo: produción, distribución e uso de hidróxeno verde, conversión de residuos en hidróxeno, enerxía eólica marítima, fabricación de módulos fotovoltaicos, almacenamento e reciclado de baterías, captura e almacenamento de carbono, combustibles de aviación sostibles e biocarburantes avanzados. En conxunto, poderían permitir aforrar 136 millóns de toneladas equivalentes de CO2 ao longo dos seus dez primeiros anos de funcionamento.

Ademais, preseleccionarase un máximo de vinte proxectos prometedores, aínda que aínda non suficientemente maduros para optar a unha subvención, para a axuda ao desenvolvemento de proxectos que brinda Banco Europeo de Investimentos. Os elixidos anunciaranse no cuarto trimestre de 2022.