Folla de ruta para tecnoloxías industriais baixas en carbono

luns, 22 Agosto, 2022 - 00:00

As follas de ruta para tecnoloxías industriais baixas en carbono son unha acción central na estratexia do novo Espazo Europeo de Investigación. Son unha ferramenta presentada pola Comisión Europea que teñen o obxectivo de acelerar a transferencia dos resultados da investigación e a innovación ao mercado para a transformación ecolóxica e dixital das industrias en toda a Unión Europea.

Estas follas de roteiro son preparadas pola Comisión Europea xunto cos Estados membros, así como representantes da industria e partes interesadas en investigación e innovación en toda a Unión Europea e teñen como principal obxectivo a redución as emisións en polo menos un 55 % para 2030 e converterse en neutral para o clima para 2050 esixe maiores esforzos por parte das industrias que consomen moita enerxía. Abordarán o camiño para seguir para a investigación e a innovación na industria en áreas crave a nivel europeo e nacional, cun enfoque particular en pechar a brecha de innovación entre os países da UE e valorizar mellor os resultados da investigación e a innovación.

As follas de roteiro están destinadas a representantes da industria ou empresas, organizacións de investigación e tecnoloxía (RTO) ou universidades, estados membros da Unión Europea.

Podes ler máis sobre esta iniciativa nesta ligazón.