Evento: Cidades climáticamente neutras e intelixentes

martes, 15 Novembro, 2022 - 00:00

O evento paralelo da COP27 da UE "Cidades climáticamente neutrais e intelixentes para os cidadáns" terá lugar en liña o 17 de novembro de 10:00 a 11:00.

A través dos seus obxectivos para 2050, a Unión Europea está no asento do condutor para cumprir co Acordo de París. Este compromiso necesita un apoio concreto en todos os niveis e sectores da sociedade: as persoas, as cidades e as empresas deben codiseñar ideas para garantir a aceptación social e a implementación efectiva de solucións adecuadas para o propósito.

A sesión permitirá aos participantes investigar como funcionan as iniciativas emblemáticas da UE en curso, como Net Zero Cities, Covenant of Mayors e SCM, e como representan un modelo para a implementación a maior escala.

A importancia das cidades climáticamente neutras e intelixentes

As cidades xogan un papel fundamental para lograr a neutralidade climática para 2050, o obxectivo do Pacto Verde Europeo. Ocupan só o 4 % da superficie terrestre da UE, pero albergan ao 75 % dos cidadáns da UE. Ademais, as cidades consomen máis do 65% da enerxía mundial e representan máis do 70% das emisións globais de CO2.

Dado que a mitigación climática depende en gran medida da acción urbana, debemos axudar ás cidades para acelerar a súa transformación verde e dixital. En particular, as cidades europeas poden contribuír substancialmente ao obxectivo do Pacto Verde de reducir as emisións nun 55 % para 2030 e, en termos máis prácticos, ofrecer un aire máis limpo, un transporte máis seguro e menos conxestión e ruído aos seus cidadáns.

Para obter máis información e rexistrarse, consulte aquí.